Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000947
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "EQUAL" με κωδικό MIS 5031225» @ ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ
04 Δεκεμβρίου 2019Θεσσαλονίκη, 04 Δεκεμβρίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου "EQUAL" με κωδικό MIS 5031225» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00


Πληροφορίες

κ. Συμεωνίδης Ιωάννης
τηλ: +30 2310 498482
e-mail: ioannis.sym@certh.gr