Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002359
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου CORNERSTONE» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
12 Μαρτίου 2024Θεσσαλονίκη, 12 Μαρτίου 2024


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου CORNERSTONE» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 20 Μαρτίου 2024 και ώρα 15:00


Πληροφορίες

κ. Μοσχονά Αλεξάνδρα
τηλ: 2310498177
e-mail: cperi@certh.gr