Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Ασφάλεια στα αυτόνομα οχήματα: Επιτεύγματα του ΕΚΕΤΑ στην πλατφόρμα Καινοτομίας της ΕΕ
[7 Ιουλίου 2022]


 

Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΤΑ: Αντώνιος Λάλας, Κωνσταντίνος Βότης, Δημήτριος Τζοβάρας, Αναστάσιος Βαφειάδης, Ευάγγελος Αθανασάκης, Θεοπίστη Μαρινοπούλου, Δημήτριος Τσικτσίρης

 

Έξι από τους συμμετέχοντες στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο AVENUE (Autonomous Vehicles to Evolve to a New Urban Experience) – ανάμεσα σε αυτούς και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης- συμπεριλήφθηκαν στην πλατφόρμα Καινοτομίας της ΕΕ (EU Innovation Radar Platform) για τις καινοτομίες τους στον τομέα της αυτόνομης κινητικότητας.

To EU Innovation radar εστιάζει στον εντοπισμό καινοτομιών αιχμής, που αναπτύσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ αλλά και τους οργανισμούς που οδήγησαν σε αυτές τις καινοτομίες.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου H2020 AVENUE, η ερευνητική ομάδα των εργαστηρίων Οπτικής Αναλυτικής και Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ αποτελούμενη από τους Δημήτριο Τσικτσίρη, Αναστάσιο Βαφειάδη, Θεοκτίστη Μαρινοπούλου, Ευάγγελο Αθανασάκη, Ελένη Διαμαντίδου, Αντώνιο Λάλα, Κωνσταντίνο Βότη, Δημήτριο Τζοβάρα διακρίθηκε στην κατηγορία “Market ready” για τις  δύο παρακάτω καινοτομίες:

  1. «Πλαίσιο υπηρεσιών εσωτερικής ασφάλειας αυτόνομων οχημάτων, για την ενίσχυση της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης και της συμμόρφωσης των χρηστών αναφορικά με τη χρήση της αυτόνομης κινητικότητας»
  2. «Αυτο-εκπαιδευόμενη οργάνωση μεταφορών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο παραπάνω καινοτομίες αξιολογήθηκαν ότι διαθέτουν πολύ υψηλό (very high) και σημαντικό (noteworthy) επίπεδο δυναμικού αντίστοιχα, αναφορικά με τη δημιουργία αγοράς. Η αξιολόγηση έγινε από το πλαίσιο δεικτών Δυνατότητας Δημιουργίας αγοράς του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre - JRC).

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους σχετικούς συνδέσμους:

https://www.innoradar.eu/innovation/42884

https://www.innoradar.eu/innovation/42879