Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «REGENERATIVE FUEL CELLS FOR MARS EXPLORATION» - «PAR.010562»
[4369]@ ΕΚΕΤΑ /ΙΔΕΠ
06 Οκτ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 06, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

4369/06-10-2017

ΑΔΑ:  7Υ31469ΗΡ8-ΨΗΕ
Θέση:

Επιστημονικός Συνεργάτης ειδικότητας Μαθηματικού

Αντικείμενο: 

Ανάλυση και προσομοίωση αποτελεσμάτων από φάσματα σύνθετης αντίστασης αντιστρεπτών διατάξεων κυψελών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη και υψηλής θερμοκρασίας.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μοντελοποίηση και προσδιορισμός των ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών (ωμικές αντιστάσεις, αντιστάσεις πόλωσης, κτλ) των διατάξεων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP5: System study, further development needs and trade off του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου TN 9: Technology Development Needs.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση και προσομοίωση των αποτελεσμάτων από φάσματα σύνθετης αντίστασης αντιστρεπτών διατάξεων κυψελών καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη και υψηλής θερμοκρασίας και συγκεκριμένα τη μοντελοποίηση και προσδιορισμό των ηλεκτροχημικών χαρακτηριστικών (ωμικές αντιστάσεις, αντιστάσεις πόλωσης, κτλ) των διατάξεων.
Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-10-2017 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά  στο 2310 498302 ή στο email: vakla@cperi.certh.gr (κ. Βακλά Σταυρούλα) ή στο 2310 498316 , email: cziogou@cperi.certh.gr (κ. Ζιώγου Χρυσοβαλάντου).