Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 11
για την Αναβάθμιση Υπολογιστικών Υποδομών «Αναβάθμιση συστάδας υπολογιστών (Cluster) για τη διενέργεια προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο ”Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές – ΕΠΕΑ-Θ” της δράσης ”ΚΡΗΠΙΣ”»@ ΙΕΤΕΘ / ΕΚΕΤΑ
02 Δεκ 2014


Βόλος, Δεκέμβριος 02, 2014

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών:

 

«Αναβάθμιση συστάδας υπολογιστών (Cluster) για τη διενέργεια προσομοιώσεων υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές – ΕΠΕΑ-Θ» της δράσης «ΚΡΗΠΙΣ»»

 

>> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 08 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ.


Πληροφορίες

κα Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.:
   24210-96744
Fax: 24210-96750
e-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr