Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2022]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Computer Aided Design οf Poly (Vinyl Chloride) Batch Suspension Polymerization Reactors»
[894E-740] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
16 Σεπ 2019


Θέρμη, Σεπτέμβριος 11, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

894E

Αρ. πρωτ.

740/16-09-19

ΑΔΑ:  Ψ28Ο469ΗΡ8-ΓΧ9
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Μαθηματική προσομοίωση βιομηχανικών διεργασιών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

-Ανάπτυξη λογισμικού μαθηματικής προσομοίωσης χημικών διεργασιών

-Βελτιστοποίηση λειτουργίας χημικών διεργασιών

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:

- Αριθμητικές μεθόδους επίλυσης πληθυσμιακών ισοζυγίων

- Προγραμματισμό σε Fortran και C/C++

- Χρήση των λογισμικών:   Matlab, Mathematica, ANSYS Fluent, CFD Simulation Software, Aspen Plus

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4 του έργου «Software Developments Related to Kinetic and Reactor Models».

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-10-2019 και ώρα 14:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη,

Γραφείο 310β, 2ος όροφος, Α’ Πτέρυγα

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310-498171 ή στο email: costas.lpre@cperi.certh.gr (κ. Κ. Κυπαρισσίδης)