Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εφαρμογές τεχνικών αειφορικής διαχείρισης του εδάφους και γεωργίας ακριβείας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αροτραίων καλλιεργειών», με ακρωνύμιο «PreConAgri» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00257
[005302]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
16 Ιαν 2024


Θεσσαλονίκη, Ιαν 16 2024 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-01-2024 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 9ΝΞ4469ΗΡ8-ΣΗΡ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/