Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Χρήση των τεχνολογιών αλληλούχησης νέας γενιάς για βελτιωμένη και μη επεμβατική έγκαιρη ανίχνευση, σταδιοποίηση και πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς με λέμφωμα, TRANSCAN NOVEL
[ΙΝΕΒ 19-68 - 3341] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
05 Δεκ 2018


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ 18-68

ΑΔΑ:  ΨΤΦΣ469ΗΡ8-95Π
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικός

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδιασμός και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και ανάπτυξη ροών εργασίας βιοπληροφορικής ανάλυσης με εφαρμογή στην πρόβλεψη της εξέλιξης της νόσου σε ασθενείς με λεμφώματα.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα. Φωτεινή Κοπάνη, τηλ. 2310 498272 ή στο email: kopani@ certh.gr