Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FACTORY2FIT - Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers, με κωδικό KOH.02.2312» [ΙΠΤΗΛ-847]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
06 Φεβ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 06, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-847
Ειδικότητα:

Πληροφορική

Αντικείμενο: 
Ανάπτυξη αλγορίθμων αναπροσαρμογής καθηκόντων εργοστασιακού περιβάλλοντος, και επαλήθευσή τους σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας και αλγοριθμων επαυξημένης πραγματικότητας για την επαλήθευση ποιότητας παραγωγής
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις: 1

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-02-2017
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κ. Πέτρο Δάρα (daras@iti.gr, 2311257703).