Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Γνωστικές λειτουργίες ιπτάμενων οχημάτων μικρού μεγέθους - CoFly» και κωδικό 5033634
[ΙΠΤΗΛ-21360] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
09 Δεκ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 09, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21360
Αρ. Πρωτ.: 21360/ 09-12-2019
ΑΔΑ:  Ψ082469ΗΡ8-ΙΛΧ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Αντικείμενο  Έργου:

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης εικόνας και βίντεο 

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές ανάλυσης εικόνας και βίντεο καθώς και τεχνικές ανίχνευσης για τον προσδιορισμό αντικειμένων με εφαρμογή στις αγροκαλλιέργειες και στη συνέχεια να ενσωματώσει τις δυνατότητες αυτές στο τελικό ρομποτικό σύστημα.

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων

ΕΕ2: Αυτόνομη Λειτουργία

ΕΕ3: Ανίχνευση και Αποφυγή αντικειμένων

ΕΕ4: Αντίληψη και Γνώση

ΕΕ5: Ολοκλήρωση και Επαλήθευση Συστήματος

 

Ο υποψήφιος αναμένεται να συνδράμει στα παρακάτω Παραδοτέα:

Π1: Ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου και της αρχιτεκτονικής του συστήματος

Π2: Έκθεση με τα χαρακτηριστικά αυτόνομης λειτουργίας και το λογισμικό

Π3: Έκθεση με τα χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής και το λογισμικό

Π4: Αναλυτική έκθεση των τεχνικών και των υλοποιήσεων

Π5: Έκθεση αποτελεσμάτων και το τελικό προϊόν – Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-12-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ.  2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr