Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cyber Security Accelerator for trusted SMEs IT Ecosystems» - «FORTIKA»
[ΙΠΤΗΛ-21001] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 04, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21001

Αρ. πρωτ. 21001/ 04-11-2019
 ΑΔΑ:  6ΩΤΣ469ΗΡ8-8ΦΧ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
 

Αντικείμενο Θέσης:

Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αλγορίθμων (back-end) για την επεξεργασία των δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, καθώς και των συστημάτων αναγνώρισης κυβερνοεπιθέσεων, λήψης αποφάσεων (DSS) και διαχείρισης συμβάντων (SIEM). Ενσωμάτωση των συστημάτων αυτών στην πύλη (gateway) του FORTIKA, καθώς και ολοκλήρωση και αξιολόγηση του συστήματος.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με:

 1. την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αλγορίθμων (back-end) για την επεξεργασία των δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος
 2. την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των συστημάτων αναγνώρισης κυβερνοεπιθέσεων, λήψης αποφάσεων (DSS) και διαχείρισης συμβάντων (SIEM),
 3. την ενσωμάτωση των συστημάτων στην πύλη (gateway) του FORTIKA, καθώς και
 4. με τις τρέχουσες δραστηριότητες ολοκλήρωσης και αξιολόγησης του συστήματος.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού που προδιαγράφεται στις ενότητες εργασίας  5, 6 & 7.

Τα σχετικά παραδοτέα είναι:

 • D6.2   System Integration & Final FORTIKA Prototype
 • D6.4   Pilots Installations and Stakeholders training
 • D5.13  Design & implementation of customized SIEM Service.v2
 • D6.8   System Integration & Final FORTIKA Prototype.v2
 • D6.5   Real-life pilot demonstrators results and consolidation including stakeholders experience evaluation and cost assessment
 • D6.9   Pilots Installations and Stakeholders training.v2
 • D7.12  A set of standards stemming from the application of cybersecurity technologies on SMEs.v3
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).