Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας Υποψήφιου Διδάκτορα) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση του γενετικού υλικού των φυλών και των συστημάτων εκτροφής για τη δημιουργία προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία από πρόβειο γάλα», με ακρωνύμιο «Gen - Sheep Milk» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2- 00069
[005823]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
25 Σεπ 2023


Θεσσαλονίκη, Σεπ 25 2023 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 06-10-2023 και ώρα 11:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 92ΖΝ469ΗΡ8-4ΗΥ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/