Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Έκθεση Πεπραγμένων 2022 ΕΚΕΤΑ
[Τρίτη, 16 Μαΐου 2023]


 

Η Έκθεση Πεπραγμένων 2022 του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρουσιάζει συνοπτικά τις εξελίξεις και την πρόοδο του Ερευνητικού Κέντρου σε επίπεδο αναπτυξιακών δράσεων,  ανθρώπινου δυναμικού, καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων, συνεργασιών με τη βιομηχανία και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον αντίκτυπο του έργου του ΕΚΕΤΑ στους πολίτες και την κοινωνία.