Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Unified DR interoperability framework enabling market participation of active energy consumers» - «DRIMPAC»
[ΙΠΤΗΛ-19831] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19831

Αρ. πρωτ. 19831 / 14-05-2019
 ΑΔΑ:  6ΨΨΦ469ΗΡ8-ΘΓΘ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση, μοντελοποίηση, σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση, μοντελοποίηση, σχεδιασμό και υλοποίηση αλγορίθμων αυτοματοποιημένης ανταλλαγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των απαραίτητων δεδομένων, και της επικοινωνίας με απομακρυσμένα συστήματα (backend), με απώτερο στόχο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου (demand response) προς μικρούς παραγωγούς-καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά στις μελλοντικές αγορές ενέργειας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257751 ή στο email: damousis@iti.gr (κ. Δαμούσης Ιωάννης).