Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για δύο (2) θέσεων έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο της Πράξης/έργου με τίτλο «Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece» και ακρωνύμιο «DigiAgriFood» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[5192]
@ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
11 Αυγ 2023


Θεσσαλονίκη, Αυγ 11 2023 - Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28/8/23 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 9ΟΝΦ469ΗΡ8-ΥΦΣ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/