Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Implementing good practises for chronic diseases» - «CHRODIS-PLUS»
[ΙΠΤΗΛ-19834] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19834

Αρ. πρωτ. 19834 / 14-05-2019
 ΑΔΑ:  6ΨΥΧ469ΗΡ8-5Ω1
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Kαθορισμός των συνολικών αναγκών των χρηστών, της αρχιτεκτονικής και των προδιαγραφών ενός συστήματος για την εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός εικονικού βοηθού, ο οποίος θα συμβάλει στην εκπαίδευση ατόμων με χρόνιες παθήσεις και κυρίως Διαβήτη τύπου Ι και ΙΙ. Ο στόχος του εικονικού βοηθού είναι να επικοινωνεί και να λαμβάνει πληροφορίες από τον χρήστη μέσω μίας εφαρμογής και να παρέχει στους εμπλεκόμενους χρήστες προσωποποιημένα σχέδια και εκπαίδευση προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ασθένειας. Ο στόχος του βοηθού είναι να επιτρέπει στους πάσχοντες να παραμένουν ενεργοί και να ασχολούνται με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στην καθημερινή τους ζωή.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).