Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Autonomous Vehicles to Evolve to A New Urban Experience» - «AVENUE»
[ΙΠΤΗΛ-20832] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
30 Σεπ 2019


Θέρμη, Σεπτέμβριος 30, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20832

Αρ. πρωτ. 20832 / 30-09-2019
 ΑΔΑ: ΨΑΦ2469ΗΡ8-59Ζ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση ασφαλών καινοτόμων αυτόνομων οχημάτων (autonomous vehicles) και υπηρεσιών αστικής μεταφοράς στο πλαίσιο υποδομών έξυπνων πόλεων 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση, ανάπτυξη και επικύρωση υπηρεσιών αυτόνομων οχημάτων (self-driving vehicles) για εφαρμογές μεταφοράς επιβατών και υποδομών έξυπνων πόλεων, με κύριο στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος ελέγχου και επικοινωνίας για εφαρμογές μεταφορών και διαχείρισης στόλου οχημάτων (fleet management). Ειδικότερα, αναμένεται να ασχοληθεί με την ασφάλεια των αυτόνομων οχημάτων, καθώς και με τις υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου, αξιοποιώντας ακουστικούς αισθητήρες και προηγμένες τεχνικές βαθιάς μάθησης. Σε επόμενο στάδιο αναμένεται να ασχοληθεί με τη κυβερνο-ασφάλεια (cyber-security), τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και με την προετοιμασία των πιλοτικών δοκιμών. 

Διάρκεια:

08 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-10-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά τηλεφωνικά στο  2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).