Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας (Bioproduction System for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03987
[4433-438] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

438

Αρ. Πρωτ.: 4433 /12-11-2019
ΑΔΑ:  6ΧΤΝ469ΗΡ8-3ΟΟ
Ειδικότητα:

Γεωπόνος

Αντικείμενο  Θέσης:

Παρακολούθηση παραμέτρων καλλιεργειών και εξόρυξη δεδομένων γεωργίας ακριβείας σε κυκλικό σύστημα αγροτικής παραγωγής.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας του στο πλαίσιο του Παραδοτέου με α/α 1.4 και τίτλο «Αξιολόγηση τελικού κύκλου ανάπτυξης τεχνολογιών γεωργίας ακριβείας και ΤΠΕ», του Παραδοτέου με α/α 2.1 και τίτλο του Παραδοτέου «Μελέτη για την επίδραση της λίπανσης στο περιβαλλοντικό κόστος της καλλιέργειας του αραβοσίτου» του Παραδοτέου με α/α 5.1 και τίτλο «Απαιτήσεις συστήματος BIOCIRCULAR», του Παραδοτέου με α/α 7.3 και τίτλο «Τυποποιημένο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης επίδοσης (φόρμες, λειτουργικοί «πράσινοι» και οικονομικοί δείκτες», και του Παραδοτέου με α/α 7.6 και τίτλο «Μελέτη εφαρμοσιμότητας και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου μέσω της διαφοροποίησης του τελικού «προϊόντος» βάσει αναγκών των χρηστών».

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

ΕΕ1: Πολυ-παραγοντική αλληλεπίδραση εμπλεκόμενων φορέων

ΕΕ2:Διαχείριση Καλλιεργειών

ΕΕ5: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας BIOCIRCULAR

EE7: Εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και βιωσιμότητα έργου

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης) με την ερευνητική ομάδα του ΙBO και τους άλλους εταίρους του έργου για την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Center, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr