Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Visual and textual content re-purposing FOR(4) architecture, Design and video virtual reality games» - «V4Design»
[ΙΠΤΗΛ-21952] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Φεβ 2020


Θέρμη, Φεβρουάριος 07, 2020 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21952

Αρ. πρωτ. 21952/ 07-02-2020
 ΑΔΑ: Ψ9ΥΝ469ΗΡ8-Ξ35
Ειδικότητα:

Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης

Αντικείμενο Θέσης:

Υποστήριξη δράσεων διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου, παρακολούθηση της πρόσβασης σε δεδομένα έρευνας, θεμάτων ηθικής και προστασίας δεδομένων, οργανωτική και διοικητική υποστήριξη του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υποστήριξη και οργάνωση των δράσεων διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα με στόχο την εμπορική τους αξιοποίηση. Επίσης, αναμένεται να παρακολουθεί θέματα πρόσβασης σε δεδομένα έρευνας και θέματα ηθικής και προστασίας δεδομένων, στα πλαίσια της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ως προς τη συλλογή και διαχείριση δεδομένων από το διαδίκτυο. Επιπλέον θα συνεισφέρει στη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-02-2020 και ώρα 11:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257754 ή στο email: stefanos@iti.gr (κ. Στέφανος Βροχίδης).