Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Agricultural Interoperability and Analysis System» - «ATLAS»
[441/4448] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
03 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 03, 2019 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

441

Αρ. πρωτ. 4448/ 03-12-2019
 ΑΔΑ:  Ψ2Ο2469ΗΡ8-6ΔΤ
Ειδικότητα: ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης προβλημάτων καλλιεργειών και εκτρεφόμενων ζώων με χρήση νευρωνικών δικτύων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Σύστημα διάγνωσης προβλημάτων καλλιεργειών και εκτρεφόμενων ζώων (με παρατήρηση-ανάλυση συμπεριφοράς) μέσω οπτικών και φασματικών αισθητήρων (δεδομένα τηλεπισκόπησης και φερόμενων αισθητήρων σε εναέρια και επίγεια οχήματα) βασισμένων σε νευρωνικά δίκτυα βαθιάς εκμάθησης και ανάπτυξη αντίστοιχων εργαλείων στήριξης αποφάσεων. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP1 – Management, WP2 - Dissemination & Communication, WP4: Data Acquisition and Analysis Services, WP6: Knowledge Exchange and Decision Support, και WP7: System Integration and Testing του έργου και συγκεκριμένα για την εκπόνηση των παραδοτέων: D4.1, D4.4, D6.2, D6.3, D7.3, και D7.4, στα οποία συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).