Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe — C-MobILE»
[62/2019 - 10170] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
27 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 27, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

62/2019

Αρ. πρωτ. 10170/27-11-2019
ΑΔΑ:  6Ι8Γ469ΗΡ8-ΘΘΔ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

Εκτέλεση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της πιλοτικής εφαρμογής Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω: 

  • Υποστήριξη της ομάδας έργου στη διεξαγωγή των πιλοτικών εφαρμογών του έργου για Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη
  • Υποστήριξη της ομάδας έργου στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των πιλοτικών εφαρμογών του έργου για Συνεργατικά Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη

 Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP5 και WP6 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων

  • D5.5 Validation of C-ITS rollout procedures 30
  • D5.6 Demonstration of current and future C-ITS applications
  • D6.3 Report on impact of CITS on stakeholders and end-users
  • D6.4 Report on impact of CITS on surface transport system
  • D6.5 Ex-post cost-benefit analysis and guidance report
Διάρκεια:

11 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 13-12-2019 και ώρα 13:00
 
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)