Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure management and design-SAFER-LC»
[16Ε/2019 - 10157] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
22 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 22, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

16Ε/2019

Αρ. πρωτ. 10157/22-11-2019
ΑΔΑ: 6ΕΓ4469ΗΡ8-ΞΕ1
Ειδικότητα: Οικονομολόγος ή Πολιτικός Επιστήμονας ή Κοινωνιολόγος

Αντικείμενο  Θέσης:

Εφαρμογή του μεθοδολογικού πλαισίου ανάλυσης ανθρωπίνου παράγοντα στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας σε ισόπεδες διαβάσεις με την εφαρμογή εξειδικευμένων μεθόδων ποσοτικής ανάλυσης

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου

  • Π 2.5 - Final version of the “Human factor" methodological framework
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-12-2019 και ώρα 13:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)