Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εκδηλώσεις20142013Εκδηλώσεις Άλλων Φορέων - 2013Σεπτέμβριος

ICHS 2013 - 5th International Conference on Hydrogen Safety
[09-11 Sep 2013]


>>  The ICHS 2013 will improve the public awareness and trust in hydrogen technologies by communicating a better understanding of both the hazards and risks associated with hydrogen and their management.

>> The first four conferences in 2005, 2007, 2009 and 2011 succeeded in attracting the most relevant experts from all over the world, by providing an open platform for the presentation and discussion of new findings, information and data on hydrogen safety – from basic research to applied development and to standardization and regulatory issues.

>> As we are approaching the beginning of the commercialization phase of hydrogen fuel cell vehicles in 2015, ICHS 2013 will focus on progress in safety of hydrogen technologies and infrastructure, as crucial/essential means to enable the transition to a zero carbon energy system.

>> Topics:  

  • Regulations Codes and Standards (RCS)
  • Safety in H2 infrastructure
  • Safety solutions for the implemetation of H2 technologies
  • Hydrogen and hydrogen blends behavior
  • Physical effects, consequence analysis
  • Incidents, accidents and near misses
  • Hydrogen effects on materials and components
  • Safety of energy storage
  • Risk management
  • Fuel cells related safety issues

09-11 September 2013

Charlemagne Building
Rue de la Loi 170
B-1000 Brussels

Contact:

ICHS Secretary

e-mail:  ichs@hysafe.org


[Organizers: International Association for Hydrogen Safety - HySafe & EC]