Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001751
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντιδραστηρίων για Sanger Sequencing » @ ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ
15 Δεκεμβρίου 2021Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2021


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αντιδραστηρίων για Sanger Sequencing » >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00


Πληροφορίες

κ. Καρυπίδου Μαρία - Μαγδαληνή
τηλ:
e-mail: mmkaripidou@certh.gr