Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and intelligent upgrade of carbon sources through hydrogen addition for the steel industry» - «i3upgrade»
[771Ε - 000022] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
18 Ιαν 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιανουάριος 18, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

771Ε

Αριθ. Πρωτ. 000022/18-01-2019
ΑΔΑ: ΩΘΝ9469ΗΡ8-Δ2Β
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδιασμός Συστήματος Καθαρισμού Αερίου και χρήση υδρογόνου για παραγωγή συνθετικών καυσίμων μεθανόλης και μεθανίου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος καθαρισμού απαερίων από χαλυβουργία για την παραγωγή μεθανόλης και μεθανίου με βέλτιστη χρήση υδρογόνου και την ανάπτυξη δυναμικών μοντέλων για τις επιμέρους  διεργασίες και κοστολόγηση των παγίων και λειτουργικών δαπανών μιας τέτοιας  εγκατάστασης.

 Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 1 και 6 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D1.2 και D6.1.  

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 04-02-2019 και ώρα 12:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Πτέρυγα Α, γραφείο 310β
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες  στο  2310498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr (κα. Μοσχοπούλου Αθηνά).