Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and intelligent upgrade of carbon sources through hydrogen addition for the steel industry» - «i3upgrade»
[923Ε-952] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
26 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νόεμβριος 26, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

923E

Αρ. πρωτ.

952/26-11-19

ΑΔΑ: ΨΗΞΙ469ΗΡ8-ΡΚ0
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Μελέτη απενεργοποίησης καταλύτη σύνθεσης μεθανόλης από απαέρια χαλυβουργίας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη διενέργεια πειραμάτων σύνθεσης μεθανόλης από απαέρια χαλυβουργίας σε μονάδα εργαστηριακής κλίμακας υψηλής πίεσης και την μελέτη της απενεργοποίησης του καταλύτη κατά τη λειτουργία σε δυναμικές συνθήκες και παρουσία τυπικών προσμίξεων στα απαέρια αυτά, καθώς και με την συγγραφή των σχετικών αναφορών που απαιτούνται να κατατεθούν στο πλαίσιο του έργου.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP3 - Dynamic methanol synthesis with innovative reactor, του έργου και συγκεκριμένα των εξής παραδοτέων:

 

  • D3.3 - Catalyst resistance against dynamic conditions
  • D3.4 - Catalyst resistance against impurities under dynamic conditions

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

 ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 12-12-2019 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Α’ Πτέρυγα, 2ος όροφος, Γραφείο 310β

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr (κα. Αθηνά Μοσχοπούλου).