Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating C-ITS Mobility Innovation and deployment in Europe - C-MobILE», με κωδ. KOH.033231
[17/2020 - 10333] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
04 Φεβ 2020


Θέρμη, Φεβρουάριος 04, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

17/2020

Αρ. πρωτ. 10333/04-02-2020
ΑΔΑ:  6Π3Π469ΗΡ8-ΙΗ5
Ειδικότητα:

Προγραμματιστής

Αντικείμενο  Θέσης:
  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση Android εφαρμογής (application) για την παροχή υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
  • Υποστήριξη στην ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
  • Υποστήριξη στη λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής τεχνολογιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών στη Θεσσαλονίκη.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω: 

  • Ανάπτυξη και ενσωμάτωση τεχνολογιών και λογισμικών σχετικών με τη λειτουργία και την υποστήριξη Android εφαρμογής για την παροχή υπηρεσιών συνεργατικών ευφυών συστημάτων μεταφορών.
  • Ανάπτυξη σχετικών διεπαφών και βάσεων δεδομένων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων

  • D5.5 Validation of C-ITS rollout procedures
  • D5.6 Demonstration of current and future C-ITS applications
Διάρκεια:

09 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-02-2020 και ώρα 11:00
 
 
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)