Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Human-Robot Synergetic Logistics for High Value Crops»-« SYNERGIE» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
[4463 - 450] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
15 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 15, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

450

Αρ. πρωτ. 4463/15-01-2020
ΑΔΑ:  ΩΓΤΘ469ΗΡ8-ΕΗ3
Ειδικότητα:

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός αποστολής αυτόνομων γεωργικών μηχανήματων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:

 

ΕΕ2:. Ανίχνευση δραστηριοτήτων εργάτη και μηχανής (Worker and machine activity sensing)

Π2.2: Σύνολα δεδομένων για δραστηριότητες παραγωγής σε οπωρώνες (Datasets of orchard production activities)

 

ΕΕ4: Ρομποτικά οχήματα για επιχειρησιακές λειτουργίες σε οπωρώνα (Robotic vehicles for orchard operations)

Π4.1: Προσαρμογή λειτουργιών ρομποτικών πλατφορμών (Adaptation of robotic platforms functionalities)

Π4.2: Πιλοτικός ρομποτικός στόλος (Prototype robotic fleet)

 

ΕΕ6: Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Management information system)

Π6.1: Σύστημα δικτυακής βάσης δεδομένων (Web data-base system)

Π6.2: Κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης για επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Distributed control system for data communication with MIS)

Π6.3: Αναγνώριση δραστηριοτήτων και σχεδιασμός λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματωμένων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Activity recognition and logistics planning integrated into MIS)

 

ΕΕ7: Ολοκλήρωση και επίδειξη συστήματος (Global system integration and demonstration)

Π7.1: Ολοκληρωμένο και βελτιστοποιημένο πρωτότυπο σύστημα (Integrated and optimized prototype system)

Π7.2: Αναφορά κόστους-ωφελειών και αξιοποίησης (Cost benefit analysis and exploitation reports)

Π7.3: Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)


Διάρκεια:

05 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-01-2020 και ώρα 10:30    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr