Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Human-Robot Synergetic Logistics for High Value Crops»-« SYNERGIE» στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών
[4463 - 450] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
15 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 15, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

450

Αρ. πρωτ. 4463/15-01-2020
ΑΔΑ:  ΩΓΤΘ469ΗΡ8-ΕΗ3
Ειδικότητα:

 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός αποστολής αυτόνομων γεωργικών μηχανήματων

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:

 

ΕΕ2:. Ανίχνευση δραστηριοτήτων εργάτη και μηχανής (Worker and machine activity sensing)

Π2.2: Σύνολα δεδομένων για δραστηριότητες παραγωγής σε οπωρώνες (Datasets of orchard production activities)

 

ΕΕ4: Ρομποτικά οχήματα για επιχειρησιακές λειτουργίες σε οπωρώνα (Robotic vehicles for orchard operations)

Π4.1: Προσαρμογή λειτουργιών ρομποτικών πλατφορμών (Adaptation of robotic platforms functionalities)

Π4.2: Πιλοτικός ρομποτικός στόλος (Prototype robotic fleet)

 

ΕΕ6: Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Management information system)

Π6.1: Σύστημα δικτυακής βάσης δεδομένων (Web data-base system)

Π6.2: Κατανεμημένο σύστημα διαχείρισης για επικοινωνία με το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Distributed control system for data communication with MIS)

Π6.3: Αναγνώριση δραστηριοτήτων και σχεδιασμός λειτουργιών εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματωμένων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Activity recognition and logistics planning integrated into MIS)

 

ΕΕ7: Ολοκλήρωση και επίδειξη συστήματος (Global system integration and demonstration)

Π7.1: Ολοκληρωμένο και βελτιστοποιημένο πρωτότυπο σύστημα (Integrated and optimized prototype system)

Π7.2: Αναφορά κόστους-ωφελειών και αξιοποίησης (Cost benefit analysis and exploitation reports)

Π7.3: Επιχειρηματικό σχέδιο (Business plan)


Διάρκεια:

05 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 31-01-2020 και ώρα 10:30    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr