Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment» - «STARGATE»
[454-4478] @ ΕΚΕΤΑ / ΙBO
29 Ιαν 2020


Βόλος, Ιανουάριος 29, 2020 - Το IBO του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

454

Αρ. πρωτ. 4478/29-01-2020
ΑΔΑ:  9ΚΧΛ469ΗΡ8-ΔΗΧ
Ειδικότητα: ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Αντικείμενο Θέσης:

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης για την ανάπτυξη ψηφιακών χαρτογραφικών υποβάθρων κλιματικών παραμέτρων για διαχείριση μικροκλίματος σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας του έργου και των παραδοτέων τους:
WP4: Climate Services Provision for Microclimate Management and Climate Smart-Farm Decisions
D4.5: Architecture definition of the Hyperlocal Weather Intelligence System
D4.12 Operational system for the Hyperlocal Weather Intelligence System
WP5: Methods and Tools for Climate Smart Decision Making in Agriculture
D5.1: Tactical Climate Smart Decision Tools Methodology
D5.2: Crop and Land Suitability Methodology
D5.4: Strategic Climate Smart Decision Tools Methodology
D5.5: DS Tools setup
D5.6: DS Tools beta version
D5.7: DS Tools prototype
D5.8: DS Tools testing protocol
D5.9: DS Tools execution and feedback
D5.10: DS Tools testing the optimized version
WP7: Dissemination, Communication and Exploitation
D7.3: Dissemination activities report
D7.18: Network of Interest formation
WP8: STARGATE Coordination-Management
D8.3: Data Management Plan
D8.5: Interim compilation of Agendas and minutes of meetings
D8.6: Final compilation of Agendas and minutes of meetings
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-02-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ/ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

Τ.Κ. 38333, Βόλος

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimος@certh.gr (κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)