Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and Sustainable Transport in Efficient Network» - «ISTEN
[65/2019 - 10182] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

65/2019

Αρ. πρωτ. 10182/05-12-2019
 ΑΔΑ:  97Δ5469ΗΡ8-ΣΟΖ
Ειδικότητα:

Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Οικονομικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών και στη διαμόρφωση σχεδίου δράσεων μετατροπής του δίπολου λιμένα-ενδοχώρας σε συνεκτικό/αποδοτικό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg «Αδριατική-Ιόνιο».

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω αντικείμενα: 

  • Συμμετοχή στην ανάδειξη βέλτιστων πρακτικών λειτουργίας του δίπολου λιμένα-ενδοχώρας
  • Συμμετοχή στην έκθεση πεπραγμένων του Transnational Cooperation Network του έργου
  • Συμμετοχή στη διαμόρφωση του σχεδίου δράσεων μετατροπής του δίπολου λιμένα-ενδοχώρας σε συνεκτικό/αποδοτικό κόμβο εμπορευματικών μεταφορών στην περιοχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg "Αδριατική-Ιόνιο"

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του συνόλου των πακέτων εργασίας του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

  • Τ1.3.4 (ISTEN Past experiences knowledge Database)
  • T1.3.9 (ISTEN Best Practices Register and Transferability Plan)
  • T1.3.11 (Transnational Cooperation Network Final Report)
  • T2.2.6 (Local Action Plan for Thessaloniki area)
  • T2.3.1 (Strategic Action Plan for ADRION Region)

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 13:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)