Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη ασύρματων αισθητήρων αερίων με χρήση νανοσωλήνων άνθρακα και εφαρμογές στην προστασία αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων», με ακρωνύμιο «NANOFUM» και κωδικό Πράξης/MIS Τ2ΔΓΕ-0917
[424- 4363] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
07 Ιούνιος 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

424

Αρ. Πρωτ.: 4363 / 07-06-2019
ΑΔΑ:  6ΝΖ3469ΗΡ8-ΖΩΧ
Ειδικότητα:

Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής

Αντικείμενο  Θέσης: Μετρήσεις πεδίου / ανάλυση δεδομένων / συγγραφή εκθέσεων προόδου
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο της Ενότητας Εργασίας EE4 – Αξιολόγηση πεδίου των αισθητήρων του έργου.
Επίσης θα ασχοληθεί με τη συγγραφή εκθέσεων για τα εξής θέματα:
1. Mοντελοποίηση της διανομής και της διείσδυσης του αερίου της φωσφίνης σε αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα και σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους, σε συνάρτηση με τη αποτελεσματικότητα της φωσφίνης ως εντομοκτόνου, κατά ειδών εντόμων που προσβάλλουν τα αποθηκευμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα.
2. Συλλογή δεδομένων αποτελεσματικότητας των εφαρμογών κατά μεγάλου εύρους εντόμων ειδών -στόχων σε ελεγχόμενες συνθήκες πεδίου και συγκεκριμένα σενάρια χώρων, προϊόντων και εντομολογικών προσβολών, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.
3. Συλλογή δεδομένων αποτελεσματικότητας των εφαρμογών κατά μεγάλου εύρους εντόμων ειδών- στόχων σε πραγματικές συνθήκες, με ταυτόχρονη συσχέτιση του επιπέδου συγκέντρωσης του εντομοκτόνου με την αναμενόμενη θνησιμότητα των εντόμων αποθηκών.
4. Συγγραφή δημοσιεύσεων σχετικά με τα δεδομένα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, τόσο στις επιστήμες μηχανικού, όσο και στις γεωπονικές επιστήμες.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 13:00

ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 26-07-2019 και ώρα 13:00 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr