Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Public pROcureMent of INnovation boosting green growTh in MED area PLUS»-«Prominent MED PLUS» @ EKETA/ΙΔΕΠ
[4234]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
29 Δεκ 2021


Θεσσαλονίκη, Δεκ 29 2021 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 14-01-2022 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 9ΓΛΗ469ΗΡ8-ΚΜ6

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/