Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού - SocialPARK» και κωδικό MIS 5031877
[6/2020 - 10280] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
14 Ιαν 2020


Ορθή Επανάληψη

 

Θέρμη, Ιανουάριος 14, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

6/2020

Αρ. πρωτ. 10280/13-01-2020
ΑΔΑ:  ΨΙ47469ΗΡ8-795
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές. Συμμετοχή στην συγγραφή τεχνικών αναφορών καθώς και σε ανάπτυξη λογισμικού.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:
  • Πληθοποριστική δήλωση διαθεσιμότητας (Ε.Ε.2).
  • Δήλωση συμμετοχής, ωραρίου και τιμολογιακής πολιτικής (Ε.Ε.3).
  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Android OS και διαδίκτυο που θα περιλαμβάνει (Ε.Ε.4):
o Την κράτηση θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης
o Αλγορίθμους
o Χρήση αισθητήρων και διασύνδεσης τους με τις εφαρμογές
  • Συμμετοχή στις πιλοτικές δοκιμές και διόρθωση πιθανών λαθών των εφαρμογών του Ε.Ε.4 (Ε.Ε.5).
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και παραδοτέων του έργου:
Ε.Ε.2, με σχετικό παραδοτέο το Π2.1.
Ε.Ε.3, με σχετικό παραδοτέο το Π3.1.
Ε.Ε.4, με σχετικό παραδοτέο το Π4.1.
Ε.Ε.5, με σχετικό παραδοτέο το Π5.2.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-01-2020 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα Βιτζηλαίου Καλλιόπη, τηλ. 211 10 69 599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr