Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΒιβλιοθήκηΠηγές ΠληροφόρησηςΘεματικές Πηγές
@ Επιστ. Πληρ. & Τεκμ ΕΚΕΤΑ
Ο Κόσμος των Προτύπων

ΕΛΟΤ: Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης


Kύριες δραστηριότητες του ΕΛΟΤ είναι η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονομή σημάτων συμμόρφωσης (ποιότητας), η χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης (ποιότητας), η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.
Η εκπόνηση των προτύπων γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούνται όλοι οι τομείς της οικονομίας.
Την ευθύνη λειτουργίας και γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη των επιτροπών αυτών την έχει ο ίδιος ο ΕΛΟΤ ή άλλοι συνεργαζόμενοι με αυτόν οργανισμοί (όπως π.χ. ο ΟΤΕ στον τομέα των τηλεπικοινωνιών).

>> Δραστηριότητες του ΕΛΟΤ είναι:

>> Τα γραφεία & τα εργαστήριά του βρίσκονται στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη

>> Ο ΕΛΟΤ είναι το αποκλειστικό μέλος της Ελλάδας στις παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Οργανώσεις Τυποποίησης:

>>  και είναι σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ) για την παρακολούθηση των Οργανώσεων Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης: