Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Αξιοποίηση και αναβάθμιση ανεκμετάλλευτων αποθηκευτικών χώρων, με έμφαση σε μεγάλα αστικά κέντρα- WareM&O» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-04383
[57/2019 - 10143] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
11 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 11, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

57/2019

Αριθ. Πρωτ. 10143/ 11-11-2019
ΑΔΑ:  ΩΧΠ3469ΗΡ8-5Μ0
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Συμμετοχή: α) στις προδιαγραφές  και τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που αναπτύχθηκαν στο Εικονικό Εμπορευματικό Κέντρο (Virtual Freight Center), β) στην αξιολόγηση του συστήματος, γ) στην ανάλυση μεγάλων δεδομένων για τη δημιουργία metadata για εμπλουτισμό βάσης δεδομένων δ) στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας  των παρεχόμενων υπηρεσιών του εργαλείου και ε) στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετέχει: 1) στη συγγραφή εκθέσεων προόδου ανάπτυξης και εγχειριδίου χρήσης του εργαλείου που πρόκειται να αναπτυχθεί, 2) στην ολοκλήρωση της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης του εργαλείου, 4) στην ανάπτυξη της μελέτης βιωσιμότητας του Εικονικού Εμπορευματικού Κέντρου, 5) στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:

Ενότητα Εργασίας 3: Πιλοτική εφαρμογή και Εξωτερική αξιολόγηση

Ενότητα Εργασίας 4: Ανάπτυξη σχεδίου εμπορικής εκμετάλλευσης του συστήματος


Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-11-2019 και ώρα 13:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών: 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα Αναστασία Χριστοδούλου, τηλ.  2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr