Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

3D-Micro-Grid: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Επίδειξη ενός ενεργού και ευφυούς μικροδικτύου


Θεσσαλονίκη: Ειδικοί από κορυφαίους οργανισμούς στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Κύπρο, τη Μάλτα, την Ιορδανία, την Τουρκία και την Αλγερία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να οδηγήσουν τα ευφυή μικροδίκτυα σε μία νέα εποχή. Υπό την αιγίδα του ΕΚΕΤΑ, συναντιούνται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έργου 3D-Micro-Grid το οποίου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Προγράμματος ERANETMED. Το έργο στοχεύει στο να διευκολύνει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επίδειξη ενός ενεργού ευφυούς μικροδικτύου το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεται το σημαντικό δυναμικό τοπικών και μεγάλων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την προσαρμογή τους σε λύσεις ενεργειακά αποδοτικές, ως προς τη ζήτηση και προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Δρ. Ιωαννίδης Δήμος, Συνεργαζόμενος Ερευνητής του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, είπε: "Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε ένα έξυπνο μικροδίκτυο για την ενσωμάτωση όλων των ενεργειακών συνιστωσών για την καλύτερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του αποτυπώματος των ρύπων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζοντας την οικονομική σκοπιμότητα".

Πρόσθεσε επίσης ότι "Στο σχέδιο θα προβλεφθούν διαφορετικές στρατηγικές εξοικονόμησης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης φορτίου / ζήτησης, πρόβλεψη παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενσωμάτωση με αισθητήρες περιβαλλοντικών αισθητήρων, την αναγνώριση μοτίβων στις διακοπές ρεύματος του ηλεκτρικού δικτύου, την ιεράρχηση των φορτίων και την άσκηση της επιλογής απόκρισης της ζήτησης, τον προσδιορισμό της κατάλληλης κατανεμημένης πηγής  ενέργειας για την ενεργοποίηση και την άσκηση της δυνατότητας χρήσης τεχνολογιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατάλληλου μεγέθους. Αναμένεται ότι το 3D-Micro-Grid θα προσφέρει πολλαπλά διακριτά οφέλη όπως εξοικονόμηση ενέργειας, υποστήριξη συχνότητας λειτουργίας και διαχείριση των υπηρεσιών απόκρισης/ζήτησης".

Ο Δρ. Azzopardi Brian, καθηγητής στο Κολλέγιο Τεχνών, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μάλτας, συνέχισε λέγοντας ότι "το 3D-Micro-Grid θα πραγματοποιήσει λεπτομερή αξιολόγηση των χώρων του κολλεγίου βασιζόμενοι στα υφιστάμενα ενεργειακά σενάρια στη Μάλτα, τα οποία μεταξύ άλλων  συμπεριλαμβάνουν: την ενεργειακή κατανάλωση, την κατανάλωση πετρελαίου και την απόδοση παραγωγής στις αντίστοιχες γεννήτριες, τα φορτία και την κατηγοριοποίηση τους,  χαρακτηριστικά κατανάλωσης όπως η ανθρώπινη παρουσία και η ενεργειακή συμπεριφορά, την ποιότητα ισχύος σε σχέση με την ισχύ του δικτύου, την εναλλαγή μεταξύ διαφόρων πηγών κατανεμημένης ισχύος και την τεχνο-εμπορική αξιολόγηση".

Σχετικά με το 3D-Micro-Grid: Το έργο 3D-Micro-Grid συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Γερμανικού Πανεπιστήμιο της Ιορδανίας (Ιορδανίας), ενώ η κοινοπραξία συγκεντρώνει ερευνητές από το Κολλέγιο Τεχνών, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Μάλτας (Μάλτα), το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ελλάδα), το Πανεπιστημίο Abdullah Gul (Τουρκία), το Πανεπιστήμιο της Σεβίλλης (Ισπανία), το Πολυτεχνείο του Οράν (Αλγερία), όπως επίσης και τρεις εταιρείες την Geosys (Μάλτα), την Energynautics (Γερμανία), και τέλος την ESDL (Μάλτα).

 

Πληροφορίες επικοινωνίας:

- Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας –Διευθυντής ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ, επιστημονικός υπεύθυνος ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ στο έργο 3D-Micro-Grid / Τηλ.: 2310 257777 / E-mail: dimitrios.tzovaras@iti.gr

- Αμαλία Δρόσου - Υπηρεσίες εξωστρέφειας ΕΚΕΤΑ / Τηλ.: 2310 498214 / E-mail: amelidr@certh.gr

 

Iστότοπος 3D-Micro-Grid: http://www.3dmicrogrid.com/

Twitter: @3dmicrogrid

LinkedIn:  3D-Micro-Grid  project

Συνάντηση 3D-Micro-Grid 18-19-05-2017, ΕΚΕΤΑ (1)
Συνάντηση 3D-Micro-Grid 18-19-05-2017, ΕΚΕΤΑ (2)