Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Strategies and technologies to achieve a European Fossil-energy-free agriculture» - «AgroFossilFree»
[503-4656] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
04 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 04, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

503

Αρ. πρωτ. 4656/ 04-12-2020
ΑΔΑ:  6ΒΝΒ469ΗΡ8-9ΟΖ
Eιδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση και καταγραφή Τεχνολογιών και Στρατηγικών Απανθρακοποίησης των Ενεργειακών Πόρων στην ευρωπαϊκή γεωργία και διαχείριση έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου:

WP1: Current energy use status in EU agriculture and identification of factors affecting innovation adoption and diffusion of FEFTS

D.1.1: Report on current energy use status in EU agriculture

 

WP2: Registry of available FEFTS and financing tools in EU agriculture

D.2.2: Report on scientific papers on FEFTS 

D.2.3: Report on scientific papers on FEFTS (1st update) 

D.2.4: Report on scientific papers on FEFTS (2nd update) 

 

WP3: Interactive multi-actor innovation networking, consultation and development of policy guidelines on FEFTS adoption in EU agriculture

D.3.6: Recommendations on FEFTS future research 

 

WP4: AgEnergy Online Platform

D.4.3: Decision Support Toolkit 

D.4.5: Decision Support Toolkit (update) 

 

WP6: Project Management

D.6.1: Project Management Handbook 

D.6.2: Data Management Plan & Support Pack 

D.6.3: Data Management Plan & Support Pack (update) 

D.6.4: Kick-off Meeting minutes 

D.6.5: 2nd Meeting minutes

D.6.6: 3rd Meeting minutes

D.6.7: 4th Meeting minutes

D.6.8: 5th Meeting minutes

D.6.9: 6th Meeting minutes

 

WP7: Ethics requirements

D.7.1: H - Requirement No. 1

D.7.2: POPD – Requirement No. 2

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).