Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων - i-bikeshare» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-02831
[64/2019 - 10181] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

64/2019

Αρ. πρωτ. 10181/05-12-2019
ΑΔΑ:  ΩΒΗΟ469ΗΡ8-ΔΝ6
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή στην ανάπτυξη, αξιολόγηση και εμπορική εκμετάλλευση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποστήριξη της λειτουργίας συστημάτων κοινοχρήστων ποδηλάτων που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω:

  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη των διεπαφών χρηστών
  • Συμμετοχή στην αξιολόγηση της λειτουργίας και στην εμπορική εκμετάλλευση της υπηρεσίας
  • Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας του έργου

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Ενοτήτων Εργασίας ΕΕ2, ΕΕ3 και ΕΕ4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

  • Π8 Διεπαφές χρηστών
  • Π9 Σχέδιο αξιολόγησης της υπηρεσίας
  • Π10 Έκθεση αξιολόγησης της υπηρεσίας
  • Π11 Συμπεράσματα και γενικευμένες προτάσεις από τη διαδικασία αξιολόγησης
  • Π13 Επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας του ολοκληρωμένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων
  • Π15 Δράσεις Δημοσιότητας του έργου
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)