Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αυθεντικότητα και ιχνηλασιμότητα υψηλής αξίας βοδινού κρέατος ελληνικής εκτροφής από την Ημαθία, αξιοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και γενετική ταυτοποίηση” στην ΠΚΜ», με ακρωνύμιο «AuthenBeef» και κωδικό MIS 5136512 / ΚΜΡ6-0219662
[005341]
@ Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / ΙΒΟ
13 Μαϊ 2024


Θεσσαλονίκη, Μαϊ 13 2024 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-05-2024 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΡΔ67469ΗΡ8-ΕΜΘ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/