Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 18
για την Ανάθεση του Έργου «Καταχώρηση - Δημοσίευση στον τύπο ενημερωτικού άρθρου για το έργο “MED Sha.p.e.s. – Sharing prior excellence and support for the MED creative asset”» @ ΕΚΕΤΑ
05 Δεκ 2014


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2014 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή  της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:

«Καταχώρηση - Δημοσίευση στον τύπο ενημερωτικού άρθρου για το έργοMED Sha.p.e.s. – Sharing prior excellence and support for the MED creative asset”  

 

 

>> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 11 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ.


Πληροφορίες

κα. Κατερίνα Παπαδοπούλου

τηλ:
2310498206

e-mail:
kpap@certh.gr