Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Optimised Pest Integrated Management to precisely detect and control plant diseases in perennial crops and open-field vegetables» - «OPTIMA»
[499-4652] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
04 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 04, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

499

Αρ. πρωτ. 4652/ 04-12-2020
ΑΔΑ:  66ΙΟ469ΗΡ8-ΡΓ0
Eιδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Υποστήριξη στην ανάπτυξη συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών και βελτιστοποίησης τεχνολογιών ψεκασμού, για οπωρώνες, αμπελώνες και υπαίθρια λαχανικά.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και παραδοτέων του έργου:

WP1: Community Building and User Requirement analysis

D1.1: Report on user requirements for the OPTIMA IPM system

D1.2: Report on results of the co-creation groups

D1.3: Report on final evaluation of the IPM system

WP6:  Human Health, Environmental and Socioeconomic Life-Cycle Analysis & Risk Assessment

 D6.1: Report on the developed LCA Model and its functions

 D6.2: Report on Human and Environmental Risk Assessment

D6.3: Report on the Multi-Criteria Decision Analysis integrating Risk and Life-Cycle Assessment

WP7: Dissemination, Communication & Exploitation 

D7.1: Communication and Dissemination Strategy and Action Plan

D7.2: OPTIMA newsletter

D7.3: OPTIMA brochure and leaflet

D7.4: Report on Communication and Dissemination activities

D7.5: Exploitation plan 

D7.6: First batch of practice abstracts for end-users 

D7.7: Second batch of practice abstract for end-users

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).