Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (Διεθνούς) άνω των ορίων - 550
«Προμήθεια Εξοπλισμού για το Υ/Ε-19: ‘Θάλαμος ανάπτυξης φυτών’ της Πράξης: Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)» @ ΙΝΕΒ/ ΕΚΕΤΑ
28 Δεκ 2021


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ TOY ΙΝΕΒ/ ΕΚΕΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Προμήθεια Εξοπλισμού για το Υ/Ε-19: ‘Θάλαμος ανάπτυξης φυτών’ της Πράξης: Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)» στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ORION-CM / MIS 5010478 / ΙΝΕΒ (κωδικός έργου: DIA.042021-04) ».

Μπορείτε να κατεβάσετε την περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της Διακήρυξη ς

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-01-2022 και ώρα 13:00