Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα2012

Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R @ CERTH


 

 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η διαρκής ανάπτυξη και οι συνεχιζόμενες επιτυχίες του ΕΚΕΤΑ, οφείλονται κατά κύριο λόγο, στο εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό του, που συνιστά εγγύηση για το ελπιδοφόρο μέλλον του ερευνητικού μας φορέα. Στην προσπάθεια λοιπόν βέλτιστης αξιοποίησης των ανθρωπίνων πόρων του, το ΕΚΕΤΑ θεωρεί ιδιαιτέρως κρίσιμη τη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν στους ερευνητές την απρόσκοπτη αφοσίωση στο έργο τους. Για το λόγο αυτό το ΕΚΕΤΑ έχει εκπονήσει ένα σχέδιο δράσεων που στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος.

Αφορμή για την κατάρτιση του σχεδίου υπήρξε η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ερευνητή και ο Κώδικας δεοντολογίας για την πρόσληψη των ερευνητών. Πρόκειται για ένα σύνολο σαράντα γενικών αρχών κι απαιτήσεων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ερευνητών και εργοδοτών και θέτουν κανόνες διαφάνειας κατά την πρόσληψη. Συγκεκριμένα, η Χάρτα αναλύει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των ερευνητών όσο και των ερευνητικών οργανισμών που τους χρηματοδοτούν, ενώ ο Κώδικας θέτει ως στόχο τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των ερευνητών σε όλο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και την εφαρμογή διαδικασιών διαφάνειας κατά την πρόσληψή τους. Στόχος της Χάρτας και του Κώδικα (Χ&Κ) είναι να καταστήσει την έρευνα ελκυστικό τύπο σταδιοδρομίας και μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Το 2008, το ΕΚΕΤΑ υπήρξε ένας από τους πρώτους ελληνικούς φορείς που προσυπέγραψαν τις αρχές της Χάρτας και του Κώδικα και είναι ο μοναδικός ελληνικός ερευνητικός οργανισμός που αναγνωρίστηκε από την Ε.Ε. ως φορέας που σέβεται τις αρχές της Χ&Κ. κι έχει καταστρώσει ένα σχέδιο δράσεων για την ενσωμάτωση των αρχών αυτών στη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Το σχέδιο δράσεων διαμορφώθηκε σε συνέχεια αξιολόγησης των εσωτερικών διαδικασιών του και βασίστηκε στις απόψεις των ερευνητών του ΕΚΕΤΑ όλων των βαθμίδων και των κατηγοριών. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται από το ΕΚΕΤΑ η συνεχής βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος που προσφέρει στους ερευνητές κι η προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα επαναληφθούν στο μέλλον παρόμοιες εσωτερικές αξιολογήσεις ώστε να επικαιροποιείται το σχέδιο δράσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα.