Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001352
για την Ανάθεση της προμήθειας «Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.» @ ΚΔ / ΕΚΕΤΑ
22 Ιανουαρίου 2021


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2021

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 

 

«Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00

 

Πληροφορίες

κ. Φιλντίσης Σταύρος
τηλ: +30 2310498215
e-mail: stavros@certh.gr