Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Maritime Logistics Engineering and Management» - «MARLEM
[67/2019 - 10185] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

67/2019

Αρ. πρωτ. 10185 /05-12-2019
ΑΔΑ: ΩΙΤΕ469ΗΡ8-ΔΓΑ
Ειδικότητα: Οικονομολόγος ή Λογιστής
Αντικείμενο  Θέσης:
  • Συμβολή στην ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τις ανάγκες εκπαιδευόμενων σε θέματα ναυτιλιακής μηχανικής και εφοδιαστικής (αναγνώριση και αξιολόγηση απαιτήσεων δεξιοτήτων, εντοπισμός υφιστάμενων ελλείψεων και πιθανών λύσεων και αρχικός σχεδιασμός κατάλληλων προγραμμάτων εκπαίδευσης)
  • Συμβολή στον αναλυτικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος το οποίο θα παρέχει στους συμμετέχοντες τις προαναφερόμενες απαιτούμενες δεξιότητες
  • Συμβολή στην κατάρτιση κριτηρίων για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κατάρτισης και της προόδου της σχετικής διαδικασίας
  • Συμβολή στον σχεδιασμό του πλάνου διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κατάρτισης
  • Συμβολή στην επικύρωση των δραστηριοτήτων κατάρτισης (πλήρωση απαιτήσεων και αξιολόγηση των αναγκών δυνητικών συμμετεχόντων)
  • Συμβολή στην πιστοποίηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των εξής παραδοτέων:

D2.1 End-user needs specification, D2.2 Design specification, D3.1 Report on methods, constraints and criteria, D3.2 Report on training specification / Proposed Master Course, D4.1 Training plan, D5.1 Training Validation Report, D6.1 Course Certification Technical dossier/file


Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, Μαρούσι - Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 10:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52-3ος όροφος

151 25 Μαρούσι-Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email:  pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)