Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Factory2Fit- Empowering and participatory adaptation of factory automation to fit for workers» - «Factory2Fit»
[16760]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16760 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16760
ΑΔΑ:  6ΡΟΣ469ΗΡ8-ΕΓΟ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα.

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάπτυξη αλγορίθμων αναπροσαρμογής καθηκόντων για εργαζομένους σε εργοστασιακά περιβάλλοντα και επαλήθευσή τους σε ψηφιακούς εξομοιωτές σε τρισδιάστατα περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.
Παραγωγή πρωτότυπου λογισμικού για την ομαλή ένταξη προϊόντων εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ως εργαλείων για την εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού εργοστασίων.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στα Πακέτα Εργασίας:
(WP1) Concept framework and use cases, (WP2) Quantified self measures, monitoring and worker modeling, (WP3) Methods and tools for continuous adaptation of the manufacturing process, (WP4) Engaging the worker and the work community, (WP5) Industrial pilots in automated manufacturing environments, (WP6) Impacts, exploitation and dissemination και συγκεκριμένα στα Παραδοτέα: D1.4 Adaptation architecture, D3.1 Adaptation features and modules, D5.1 Factory2Fit integration system.

Διάρκεια: 06  μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
Κτίριο Διοίκησης, ισόγειο, Βιβλιοθήκη
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: olga@iti.gr (κ. Όλγα Τσακαλίδου).