Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Πλατφόρμα PrescIT: Στήριξη της κλινικής απόφασης κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
[Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023]


 

Η κοινοπραξία του PrescIT, ενός έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), σας προσκαλεί στην τελική εκδήλωση, την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 στις 11:00.

Έπειτα από 36 μήνες το ερευνητικό έργο PrescIT με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, φτάνοντας στην ολοκλήρωσή του, έχει καταφέρει να αναπτύξει μία πλατφόρμα υπηρεσιών, που  στηρίζουν την κλινική απόφαση κατά την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διευκολύνουν τους επαγγελματίες υγείας στην καθημερινή κλινική πρακτική και ενισχύουν την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς  τους ασθενείς.

Η πλατφόρμα εμφανίζει καινοτομία σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και αύξηση της ποιότητας και απόδοσης σε επίπεδο υπηρεσιών υγείας, ενώ περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 1. Έλεγχος συνταγής: Εντοπίζει αντενδείξεις, αλληλεπιδράσεις και ανεπιθύμητες ενέργειες στην υπάρχουσα φαρμακευτική αγωγή.

2. Υπόδειξη φαρμακοθεραπείας: Λαμβάνει υπόψη το ιστορικό του ασθενή για να προτείνει την κατάλληλη δραστική ουσία και δοσολογικό σχήμα για μία πάθηση.

3. Θεραπευτικό πρωτόκολλο: Τα πρωτόκολλα συνταγογράφησης μετατρέπονται σε εκτελέσιμα διαγράμματα για την παρακολούθηση της θεραπείας μιας χρόνιας πάθησης.

 H εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την αναλυτική επίδειξη των υπηρεσιών της πλατφόρμας PrescIT.

Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά της πλατφόρμας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετατρέποντας τις απόψεις των τελικών χρηστών / επαγγελματιών υγείας σε λειτουργικές απαιτήσεις χρηστών. Ακόμη, θα γίνει παρουσίαση των διαθέσιμων υπηρεσιών μέσα από την πλατφόρμα. Τέλος, θα συζητηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υπηρεσιών της πλατφόρμας, όπως προέκυψαν από τις πιλοτικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός εργαλείου που θα είναι χρήσιμο στους επαγγελματίες υγείας και θα μπορεί να ενσωματωθεί στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Σεμιναρίων του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης.