Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με με αρ. πρωτ. 2184/31.08.2017 @ ΙΝΕΒ /ΕΚΕΤΑ
23 Οκτωβρίου 2017


Θεσσαλονίκη,  Οκτώβριος 23, 2017

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ανακοινώνει ότι η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με  αρ. πρωτ. 2184/31.08.2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Intelligent και Automated systems for enabling the design, simulation and development of integrated processes and products - ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ» - «ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ ΟΔΥΣΣΕΑΣ», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών  την 23-10-2017 

ακυρώνεται

λόγω αλλαγών και άλλων παραμέτρων που πρέπει να πρέπει να ληφθούν υπόψη στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή έκτακτου προσωπικού, για να καλυφθούν οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου συγχρηματοδοτούμενων έργων έρευνας.

Όσες τυχόν αιτήσεις έχουν υποβληθεί δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η νέα Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία».