Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ACTivating InnoVative IoT smart living environments for AGEing well - ACTIVAGE», με κωδ. KOH.033225
[41/2019 - 10023] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
02 Αυγ 2019


Θέρμη, Αύγουστος 02, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

41/2019

Αρ. πρωτ. 1023/02-08-2019
ΑΔΑ:  Ψ6ΓΝ469ΗΡ8-5ΑΨ
Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Υποστήριξη της ομάδας έργου στην εκτέλεση της πιλοτικής εφαρμογής συστημάτων υποστήριξης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με: 

  • Την υποστήριξη της ομάδας έργου στην προετοιμασία της πιλοτικής εφαρμογής συστημάτων υποστήριξης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη.
  • Την υποστήριξη της ομάδας έργου στην εκτέλεση, αξιολόγηση και βελτίωση της πιλοτικής εφαρμογής συστημάτων υποστήριξης κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP9 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου:

  • D9.2.6: KPI Evolution Report
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 19-08-2019 και ώρα 13:00
 
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498457 ή στο email: achris@certh.gr (κ. Αναστασία Χριστοδούλου)