Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών –ομικώv τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών- CheeseArt» και με Κωδικό (MIS) 5033636
[ΙΝΕΒ - 19/70 - 3346] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ
10 Δεκ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Δράσης / Έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

ΙΝΕΒ 19-70

Αρ. Πρωτ.: 3346/10-12-2019
ΑΔΑ:  6Υ8Π469ΗΡ8-Ω7Θ
Ειδικότητα:

Βιολόγος

Αντικείμενο  Θέσης:

Μικροβιολογικές, γενωμικές, μεταγονιδιωματικές και βιοπληροφορικές αναλύσεις σε παραδοσιακά τυριά.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την δημιουργία γενετικού μικροβιακού προφίλ τυροκομικών, απομόνωση στελεχών και γενετικού χαρακτηρισμού τους και ανάλυσης μεταβολικών μονοπατιών μικροβίων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας του έργου:

ΕΕ3: Μελέτη του μικροοικοσυστήματος ελληνικών παραδοσιακών τυριών ωρίμανσης με καινοτόμες μοριακές και αναλυτικές τεχνικές.

1. Ταξινόμηση μικροοργανισμών με αλληλούχιση του 16S rRNA γονιδίου

2. Ανάλυση μεταμεταγραφομικής για τον προσδιορισμό των ενεργών μεταβολικών μονοπατιών κατά την ωρίμανση τυροκομικών προϊόντων

Παραδοτέα:

3.1. Η μικροβιακή κοινότητα ελληνικών παραδοσιακών τυριών ωρίμανσης

3.2.Αλληλούχιση ολόκληρου του γονιδιώματος επιλεγμένων βακτηριακών στελεχών

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-12-2019 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ)
6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498272 ή στο email: kopani@certh.gr (κα. Φωτεινή Κοπάνη).